top of page

Neurologopeda

Logopeda

Justyna Brus -Josik neurologopeda  specjalizuje się w diagnozie i terapii różnych postaci  zaburzeń mowy, języka i komunikacji spowodowanych opóźnionym dojrzewaniem lub uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego  u dzieci i dorosłych. Terapią obejmuje dzieci z opóźnionym rozwojem mowy  m.in. afazją dziecięcą, zaburzeniami ze spectrum autyzmu, z zespołami genetycznymi ( np Zespół Downa), z niepłynnością mówienia.  Pracuje z osobami dorosłymi po wypadkach i udarach w wyniku których doszło do uszkodzenia mózgu ( afazja, dyzartria etc.), oraz z pacjentami  z chorobami neurodegeneracyjnymi (demencja, choroba Alzheimera). Prowadzi rehabilitację w zakresie higieny i emisji głosu.

 

bottom of page