top of page

Neurologopeda

Logopeda

Justyna Brus -Josik neurologopeda  specjalizujący się

w diagnozie i terapii różnych postaci  zaburzeń mowy, języka i komunikacji spowodowanych opóźnionym dojrzewaniem lub uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno u dzieci, jak i dorosłych.
Terapią obejmuje dzieci z opóźnionym rozwojem mowy   m.in. afazją dziecięcą ), z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, z zespołami genetycznymi ( np Zespół Downa),

z niepłynnością mówienia. Pracuje także z osobami dorosłymi po wypadkach komunikacyjnych i udarach wwyniku, których doszło do uszkodzenia mózgu ( afazja, dyzartria etc.) oraz z pacjentami  z chorobami neurodegeneracyjnymi (demencja, choroba Alzheimera). Prowadzi rehabilitację w zakresie higieny i emisji głosu.

 

bottom of page